Hướng dẫn xử lý khi phát hiện rò rỉ khí gas

Video hướng dẫn xử lý khi phát hiện rò rỉ khí gas:

 

Tác giả: Cao Hường
Nguồn: Cục C07
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu