Phòng PC07: Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC

Trong thời gian qua, để giảm bớt phiền hà và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa luôn chú trọng thực hiện công tác cải cách TTHC trong lĩnh vực PCCC, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều kế hoạch, biện pháp, mang lại hiệu quả cao trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

Cụ thể, đơn vị đã bố trí bộ phận thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”; tiến hành rà soát, niêm yết công khai các thủ tục, quy định về tiếp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định. Triển khai thực hiện 16 quy trình thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC&CNCH theo Quyết định số 1669/QĐ-CAT-PV01 ngày 29/5/2020 của Giám đốc Công an tỉnh ban hành tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Duy trì nghiêm túc công tác trực tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính; chế độ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; bố trí hòm thư góp ý tại trụ sở cơ quan để tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân; Quán triệt, chấn chỉnh tư thế, lễ tiết tác phong, lề lối làm việc của cán bộ trực tiếp công dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Để phục vụ nhu cầu chính đáng của tổ chức, cá nhân trong thực hiện các thủ tục hành chính tại đơn vị, ngay từ tháng 8/2019,  Phòng PC07 đã tiến hành rà soát, giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC &CNCH tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan doanh nghiệp và nhân dân. Cụ thể, thời gian cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC rút ngắn từ 7 ngày xuống còn 5 ngày, cấp đổi, cấp lại còn 4 ngày; Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy: rút ngắn còn 4 ngày đối với hồ sơ thủ tục chấp thuận địa điểm xây dựng và hồ sơ thiết kế cơ sở công trình nhóm B và C, hồ sơ dự án thiết kế quy hoạch và hồ sơ thiết kế thi công công trình nhóm B và C rút ngắn từ 10 ngày xuống còn 8 ngày; Thủ tục nghiệm thu về PCCC từ 7 ngày còn 5 ngày; Thủ tục cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy huấn luyện nghiệp vụ PCCC, Giấy huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ còn 4 ngày; Thủ tục kiểm định phương tiện PCCC rút ngắn từ 30 ngày xuống còn 24 ngày; Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy nổ còn 8 ngày; Thủ tục thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC rút ngắn còn 8 ngày.

CBCS Đội Công tác Phòng cháy trực tiếp công dân, doanh nghiệp giải quyết TTHC

 

Nhờ những giải pháp phù hợp, trong 6 tháng đầu năm 2020, 100% hồ sơ TTHC trong lĩnh vực PCCC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị được tiếp nhận, xử lý, giải quyết đúng quy trình, đúng hạn, trước hạn.

Qua tiến hành công tác khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trong Công an tỉnh Thanh Hóa bằng phiếu điều tra xã hội học, 100% tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát cảm thấy hài lòng, đánh giá cao với công tác giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC&CNCH tại đơn vị. Không có cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính cũng như các việc làm sai, gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, chiến sỹ trong quá trình giải quyết TTHC.

Có thể thấy, hiệu quả của công tác cải cách TTHC trong lĩnh vực PCCC góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực PCCC, làm tốt công tác phòng ngừa, giảm thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Đồng thời, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an nhân dân nói chung và người chiến sỹ Cảnh sát PCCC nói riêng đẹp trong lòng nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Tác giả: Huy Quang - Đội 2
Tin liên quan