Trao tặng gần 1.500 bình chữa cháy cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Với mục tiêu nâng cao năng lực chữa cháy tại chỗ, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng cháy, chữa cháy, cuối năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các nhà tài trợ và chính quyền các địa phương tặng gần 1.500 bình chữa cháy cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị đã đã trao tặng 250 bình chữa cháy xách tay dạng bột cho 250 hộ gia đình nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã trực tiếp hướng dẫn người dân cách sử dụng bình chữa cháy, tuyên truyền những kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn cơ bản cho người dân và phối hợp tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại khu dân cư.

Ngoài huyện Đông Sơn, chương trình trao tặng bình chữa cháy đã được tổ chức tại các địa phương như thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, huyện Thọ Xuân, Ngọc Lặc… nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các hộ gia đình trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; qua đó tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả các vụ cháy ngay từ khi mới phát sinh, không để cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản. Đồng thời, chương trình cũng góp phần hỗ trợ cùng chính quyền các địa phương thực hiện mục tiêu mỗi gia đình có một bình cứu hỏa để sẵn sàng chữa cháy khi xảy ra sự cố.

Tác giả: Tuyết Hạnh
Nguồn: Đài PT - TH tỉnh
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu