Mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng"

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh giới thiệu video tuyên truyền mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng" trên địa bàn tỉnh.

 

Tác giả: Cao Hường
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu