KẾ HOẠCH TTKS, XLVP TTATGT TUẦN ( Từ ngày 25/05/2020 đến ngày 31/05/2020) của Công an huyện Hoằng Hóa