Công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát,xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ từ ngày 26/12/2022 đến ngày 01/01/2023.

Tác giả: Anh Phương
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến