Kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm TTATGT trên địa bàn thành phố Sầm Sơn từ ngày 13/2-2023 đến ngày 19/2/2023

Tác giả: Anh Phương
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến