Công khai kế hoạch TTKS của đội csgt công an Bỉm Sơn từ ngày 1/3/2021 đến ngày 7/3/2021

Tin liên quan