Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo về nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán mua sắm hóa chất, vật tư y té

Công an tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu về việc tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán mua sắm hóa chất, vật tư y tế phục vụ khám sức khỏe cho CBCS. Kính đề nghị các đơn vị cung cấp báo giá với các nội dung cụ thể như sau:

Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu