Bộ Công an: Tổ chức Hội thảo Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an TW với các Tỉnh ủy, Thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với Công an tỉnh, thành phố

Sáng 07/9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Công an Trung ương với các tỉnh uỷ, thành uỷ về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Hội nghị được truyền hình trực tuyến tại 63 điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự chủ trì hội thảo. Cùng dự có đồng chí Cao Văn Thống, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; đại diện các vụ chức năng của Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an. 

Tại điểm cầu Công an Thanh Hoá, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và các đồng chí chuyên viên trợ lý công tác đảng, công tác chính trị đã đến dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh vai trò quan trọng của cấp uỷ địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng, góp phần quan trọng trong việc phát huy chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị ở Công an các đơn vị, địa phương. Để cuộc hội thảo diễn ra đạt hiệu quả, đồng chí Thứ trưởng đề nghị các đại biểu làm sáng tỏ hơn nữa giữa lý luận và thực tiễn mang tính khoa học nhằm luận giải, chứng minh về những thực trạng đã và đang diễn ra; đồng thời, chỉ ra nguyên nhân, kinh nghiệm, trải nhiệm, dự báo, giải pháp, biện pháp có tính khả thi, hiệu quả như mong muốn.

Đề dẫn hội thảo do Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng công tác đảng và công tác chính trị trình bày nêu rõ: Công tác đảng và công tác chính trị là một hoạt động rất quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng các tổ chức Đảng trong CAND và xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Việc nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác đảng và công tác chính trị trong Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là vấn đề rất quan trọng để xây dựng đảng bộ, xây dựng lực lượng công an các tỉnh, thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Chất lượng công tác đảng, công tác chính trị của Công an các tỉnh, thành phố phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó sự lãnh đạo trực tiếp của các tỉnh ủy, thành ủy.

Sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương là nhân tố rất quan trọng, bảo đảm công tác đảng, công tác chính trị trong Công an các tỉnh, thành phố luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng lãnh đạo CAND tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, luôn hoạt động đúng định hướng, quan điểm, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy Công an Trung ương và đạt kết quả thiết thực. 

Đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu Công an Thanh Hóa

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ Ban Bí thư giao, Đảng ủy Công an Trung ương đã chủ động thành lập Tổ biên tập xây dựng dự thảo Đề án và Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác đảng và công tác chính trị  đối với Công an tỉnh, thành phố. Dự thảo Đề án và Quy chế lần đầu được nghiên cứu, xây dựng, có nhiều nội dung mới cả về lý luận và thực tiễn; đồng thời, phải quán triệt nghiêm túc Điều lệ Đảng, các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị.

Tại hội thảo, với tinh thần khoa học, thẳng thắn, trách nhiệm, Đảng ủy Công an Trung ương đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, thực tiễn của các đại biểu. Trong đó tập trung làm rõ về cơ sở lý luận, thực tiễn và sự cần thiết của sự phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác đảng và công tác chính trị đối với Công an các tỉnh, thành phố; tình hình, kết quả công tác phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác đảng và công tác chính trị đối với Công an các tỉnh, thành phố trong nhiệm kỳ 2015-2020; nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và phương pháp phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác đảng và công tác chính trị đối với Công an các tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, các đại biểu các tỉnh ủy, thành ủy đã chia sẻ những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ ở địa phương.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại hội thảo.

 

Phát biểu kết luận hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, trong quá trình xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy và lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị  đối với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban tổ chức đã nhận được 92 văn bản góp ý của các Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng ủy Công an các đơn vị, địa phương, trong đó có 15 ý kiến được các đại biểu tham luận trực tiếp tại hội thảo. Tất cả các ý kiến đều rất có giá trị, bám sát chủ đề và đề cương hội thảo. Đây là những ý kiến sâu sắc và xác đáng trên cả phương diện lý luận, thực tiễn và khoa học thông qua nghiên cứu chuyên sâu, kinh nhiệm, trải nghiệm mà có được. Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trân trọng cảm ơn ý kiến của các đại biểu và giao Tổ biên tập giúp việc soạn thảo có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ, lựa chọn tiếp thu tối đa, kịp thời bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện văn bản./.

Tác giả: Minh Phương
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến