Giám đốc Công an tỉnh thăm và làm việc tại phòng An ninh chính trị nội bộ

 Sáng 8/7, đồng chí Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc và lãnh đạo một số phòng chức năng Công an tỉnh đã có buổi làm việc với phòng An ninh chính trị nội bộ....

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo đơn vị, Thượng tá Nguyễn Đức Mạnh, trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ đã báo cáo với đồng chí Giám đốc, đồng chí Phó Giám đốc về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020 của đơn vị. 

Báo cáo nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2020, phòng An ninh chính trị nội bộ đã làm tốt công tác tham mưu cho Giám đốc ký quy chế phối hợp với Ban tổ chức Tỉnh uỷ và các ngành chức năng trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ trên địa bàn tỉnh; trực tiếp và hướng dẫn Công an cấp huyện về công tác rà soát tiêu chuẩn về chính trị của nhân sự phục vụ Đại hội Đảng các cấp; làm tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại Thanh Hoá; đảm bảo tốt ANTT trên lĩnh vực y tế, giáo dục, lao động thương binh xã hội, văn hoá và an ninh mạng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và tranh thủ uy tín của giới trí thức, văn nghệ sỹ để đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch...Đã xác lập, đấu tranh thành công 5 Chuyên án và chuyển cơ quan An ninh điều tra tiến hành điều tra, xử lý theo qui định của pháp luật.  Nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác đề ra từ đầu năm.
 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, sau khi lãnh đạo, chỉ huy phòng An ninh chính trị nội bộ báo cáo, đề xuất, đồng chí Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh  đã phát biểu và làm rõ thêm một số vấn đề về công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh chính trị nội bộ cũng như công tác XDLL, hậu cần của đơn vị. 


Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được  của Phòng An ninh chính trị nội bộ trong 6 tháng đầu năm 2020. Sau khi phân tích, đánh giá tình hình, chỉ rõ những thuận lợi khó khăn trong công tác bảo vệ An ninh chính trị nội bộ, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, Phòng An ninh chính trị nội bộ cần làm tốt công tác tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh một cách kịp thời, trúng, đúng những vấn đề có liên quan đến bảo vệ chính trị nội bộ trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình nhất là thời điểm diễn ra Đại hội Đảng cấp huyện, thị xã, thành phố; Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; quản lý tốt các địa bàn được phân công phụ trách; bảo vệ bí mật Nhà nước, tranh thủ sự ủng hộ của đội ngũ báo chí, trí thức, văn nghệ sĩ trong quản lý tư tưởng, quản lý văn hóa để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng...góp phần cùng toàn lực lượng Công an Thanh Hóa bảo vệ thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.

Tác giả: Thái Thanh
Tin liên quan