Thiếu tướng Trần Phú Hà, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), chiều 17/11/2020, đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân thôn Thuần Nhất, xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc.

Thôn Thuần Nhất, xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc có 391 hộ với 1.342 nhân khẩu, người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và buôn bán nhỏ lẻ, nguồn thu nhập cơ bản ổn định. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể và nhân dân địa phương đã luôn đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư.

 

Thiếu tướng Trần Phú Hà và lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách

 

Kết quả nổi bật là trong năm 2020, khối đại đoàn kết toàn dân tộc của thôn Thuần Nhất tiếp tục được củng cố, phát huy, góp phần thực hiên hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của người dân trong thôn đạt 69 triệu đồng/người/năm; diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; qua bình xét, có 95% hộ gia đình trong khu dân cư đạt "Gia đình văn hóa", thôn Thuần Nhất đạt danh hiệu "Thôn văn hóa kiểu mẫu" và đạt tiêu chuẩn "Khu dân cư an toàn về ANTT"; phấn đấu cuối năm 2020 được công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh tập trung phát trển kinh tế Ban công tác mặt trận còn thường xuyên làm tốt việc vận động người dân tham các phong trào, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, có 70% người dân tham gia các hoạt động thể dục thể thao, các hoạt động hỗ trợ cho người có công, đối tượng già cả neo đơn, đối tượng khó khăn hàng năm trên 100 triệu đồng, hàng trăm ngày công, phối hợp với chính quyền, Mặt trận các cấp xây dựng và sửa chữa 2 ngôi nhà đại đoàn kết...

Phát biểu trong Ngày hội, đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, nhân dân thôn Thuần Nhất đã đạt được. Thời gian tới, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân thực hiện tốt một số nhiệm vụ, như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm nhất quán của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân ái, đoàn kết, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội; hằng năm phải duy trì tổ chức hoạt động Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại khu dân cư. Mặt trận Tổ quốc, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm, chăm lo sinh kế cho người dân, kịp thời nắm bắt, phản ánh nguyện vọng của nhân dân đến cấp ủy, chính quyền, tạo sự đồng thuận, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, quy ước, hương ước của thôn; cùng nhau đoàn kết phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân, đi đôi với việc nâng cao trình độ dân trí, đẩy mạnh phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao. Tiếp tục tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, bãi bỏ các hủ tục lạc hậu, góp phần giữ vững danh hiệu thôn văn hoá kiểu mẫu, xây dựng thôn Thuần Nhất ngày càng văn minh, giàu đẹp.

 

Tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn

 

Nhân dịp này, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã trao tiền hỗ trợ thôn Thuần Nhất xây dựng 1 căn nhà đại đoàn kết và một số phần quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; lãnh đạo huyện Hậu Lộc cũng trao tiền hỗ trợ làm 1 căn nhà đại đoàn kết và một số phần quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thôn.                            

Tác giả: Đình Hợp
Tin liên quan