Công an huyện Cẩm Thủy và Công ty TNHH giày PMT ký kết chương trình phối hợp bảo đảm ANTT

Ngày 27/02/2024, Công an huyện Cẩm Thủy và Công ty TNHH giày PMT đứng chân trên địa bàn xã Cẩm Ngọc vừa tổ chức ký kết chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế và phòng chống tội phạm…

Công an huyện Cẩm Thủy và Công ty TNHH giày PMT ký kết chương trình phối hợp đảm bảo ANTT

Công ty TNHH giày PMT đứng chân trên địa bàn xã Cẩm Ngọc chính thức hoạt động từ tháng 11 năm 2023 quy mô 2,25ha với hơn 1000 Công nhân. Để bảo đảm ANTT, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, Công an huyện Cẩm Thủy và Công ty TNHH giày PMT đã thống nhất ký kết Quy chế phối hợp nhằm tăng cường mối quan hệ, cung cấp, trao đổi thông tin về tình hình của doanh nghiệp có liên quan đến ANTT, nhất là những thông tin liên quan đến đình công, lãn công, tập trung đông người trái pháp luật gây mất ANTT; đồng thời tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cảnh báo phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm để cán bộ, công nhân công ty nắm bắt và nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương nơi cư trú, quy định của doanh nghiệp; tích cực tham gia các mô hình "Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải" về ANTT, như: Tổ, đội sản xuất, phân xưởng tự quản; Đội An ninh công nhân... từ đó, chủ động phát hiện sớm tình hình để hòa giải, xử lý, giải quyết ngay từ đầu những vụ việc phức tạp mới phát sinh liên quan đến quyền, lợi ích, chế độ chính sách của người lao động.

Để việc thực hiện quy chế đảm bảo hiệu quả 2 bên đã thống nhất nguyên tắc phối hợp được thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên theo quy định của pháp luật; việc phối hợp sẽ được duy trì thường xuyên, kịp thời và có hiệu quả, góp phần tạo môi trường an toàn, thuận lợi thúc đẩy quá trình sản xuất, kinh doanh của công ty./.

Tác giả: Phạm Hoà
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu