Huyện Lang Chánh tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phương, thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Lang Chánh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy góp phần hạn chế, ngăn chặn tai nạn cháy nổ xảy ra trên địa bàn.

        Công an huyện Lang Chánh phối hợp tổ chức tập huấn PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở         

Là lực lượng tham mưu nòng cốt trên lĩnh vực đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trên địa bàn, thời gian qua Công an huyện Lang Chánh đã tham mưu cho UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp trên về công tác PCCC. Đồng thời chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy. Phát động toàn dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy. 

Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản, nội dung Luật Phòng cháy - chữa cháy đến mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn thông qua các hình thức như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, cổ động trực quan về công tác PCCC ;phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC  tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo các nguy cơ cháy nổ, hướng dẫn các biện pháp kỹ năng PCCC, CNCH, thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ, tai nạn xảy ra  huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH cho lực lượng PCCC dân phòng và lực lượng PCCC trên địa bàn huyện,

Từ đầu năm 2019 đến nay, công an huyện Lang Chánh đã tổ chức 16 cuộc tuyên truyền trực tiếp về PCCC tại các cơ sở, 01 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho Đội trưởng các đội PCCC dân phòng, lớp huấn luyện cho lực lượng PCCC cơ sở với trên 300 người tham gia. Tổ chức 3 lớp  huấn luyện nghiệp vụ về PCCC  với trên 300 người tham gia;  tổ chức cho các hộ dân ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC, qua đó nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân PCCC, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ…

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực PCCC, Công an huyện đã chủ động phối hợp, tham mưu, hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn triển khai thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an toàn về PCCC,  thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn định kỳ và đột xuất đối với việc chấp hành các nội quy, quy định về PCCC của các đơn vị cơ sở.

Từ đầu năm 2019 đến nay, qua kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC tại 152 cơ sở thuộc diện quản lý, công an huyện Lang Chánh đã phát hiện 806 sơ hở, thiếu sót, đề nghị và cơ sở khắc phục sữa chữa.Nhờ đó tình tình ANTT nói chung, an toàn PCCC nói riêng trên địa bàn huyện Lang Chánh trong nhiều năm qua luôn được đảm bảo ổn định, góp phần phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương./.

Tác giả: Mai Hà
Tin liên quan