Ngọc Lặc tổng kết công tác Quốc phòng – An ninh năm 2023

UBND huyện Ngọc Lặc vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; tổng kết công tác Quốc phòng- An ninh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024...

Năm 2023, việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng được quan tâm, công tác phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các đoàn thể được chú trọng. Chính quyền cơ sở đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về Quy chế dân chủ, vấn đề “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã được thực hiện gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như “xây dựng nông thôn mới”, “xây dựng đô thị văn minh”, “xây dựng xã hội học tập”, “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. 

Toàn cảnh hội nghị

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo các cấp cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội trong đó đã chú trọng kiểm tra chuyên đề tập trung vào những nhiệm vụ chính trị của huyện. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được thực hiện bài bản, chất lượng hơn. Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện quy chế dân chủ đã thực hiện tốt. Tình hình kinh tế của huyện tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tốc độ giá trị sản xuất tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm 2022, xếp thứ Nhất các huyện miền núi và thứ 7 toàn tỉnh. 

Lực lượng vũ trang địa phương được nâng cao về chất lượng chính trị, tư tưởng. Lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên được xây dựng theo hướng “Vững mạnh, rộng khắp”, bảo đảm công tác tuyển quân đủ số lượng, nâng cao về chất lượng. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự đấu tranh với các loại tội phạm. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội đã xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong năm 2023, Lực lượng quân sự, Công an từ huyện đến xã tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn và các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng gắn với thế trận an ninh nhân dân. Cấp ủy các cấp chỉ đạo kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, gắn quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch xây dựng thế trận khu vực phòng thủ; các mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong quy hoạch luôn gắn với nhiệm vụ củng cố, xây dựng phát triển tiềm lực quốc phòng - an ninh.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Quốc phòng – An ninh năm 2023

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Tiến Dũng, Bí thư Huyện uỷ đã đánh giá cao, biểu dương ghi nhận những kết quả của huyện Ngọc Lặc trong công tác Quốc phòng - An ninh; xây dựng cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ năm 2023, đồng thời đồng chí đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 mà Huyện Ngọc Lặc cần tiếp tục thực hiện. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Ngọc Lặc sẽ tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, Chính quyền và vai trò tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các ban ngành địa phương trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ, công tác Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, của cơ quan đơn vị các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị trong công tác xây dựng Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân phát huy sức mạnh toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh trong xây dựng và phát triển kinh tế đảm bảo ổn định đời sống nhân dân. Xây dựng lực lượng Quân đội, Công an thực sự vững mạnh, sẵn sàng cao, kỷ luật nghiêm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, làm nòng cốt trong xây dựng lực lượng Quốc phòng - An ninh. 

Nhân dịp này, Huyện ủy, UBND huyện Ngọc Lặc đã trao Giấy khen cho 14 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh, xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2023./.

Tác giả: Minh Phương
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu