UBND xã Quảng Nham: Ra mắt mô hình "Dòng họ Lê tự quản về ANTT"

Chiều 28/11/2023, UBND xã Quảng Nham đã tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình "Dòng họ Lê tự quản về ANTT" trên địa bàn thôn Đức…

Dòng họ Lê tại thôn Đức, xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa gồm có 81 hộ với 351 nhân khẩu. Trong những năm qua, trên cơ sở quy ước của dòng họ, các thành viên trong dòng họ Lê đã luôn đoàn kết, sống đúng đạo nghĩa trên dưới một lòng chung tay xây dựng dòng họ ngày thêm gắn bó. Việc ra mắt mô hình dòng họ Lê tự quản về ANTT có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật; khơi dậy tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư. Việc ra mắt mô hình dòng họ Lê tự quản về ANTT có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Công an với Ủy ban MTTQ, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội; tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương.

Các thành viên trong dòng họ ký giao ước thi đua “Dòng họ tự quản về ANTT”

Tại lễ ra mắt mô hình, đã công bố thành lập Ban chỉ đạo mô hình; Phân công trách nhiệm cho từng thành viên Ban chỉ đạo; Thông qua quy chế hoạt động của mô hình dòng họ gồm 5 chương, 19 điều quy định về trách nhiệm xây dựng dòng họ vững mạnh, tự quản về ANTT, hoạt động của dòng họ và điều khoản thi hành.

Thông qua mô hình “Dòng họ Lê tự quản về ANTT” nhằm tuyên truyền, vận động những thành viên trong dòng họ thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện tốt công tác giữ gìn ANTT cũng như phong trào, khuyến học, khuyến tài trong dòng họ phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn./.

Tác giả: Minh Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu