Xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn ra mắt mô hình "Tuyên truyền công tác phòng ngừa trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật gắn với ứng dụng tiện ích VneID"

Sáng 12/12/2023, Ban Chỉ đạo ANTT xã Dân Lực tổ chức Lễ ra mắt mô hình "Tuyên truyền công tác phòng ngừa trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật gắn với ứng dụng tiện ích VneID". Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ…

Trong những năm qua, Đảng uỷ xã Dân Lực đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; hoạt động các loại tội phạm được kiềm chế; hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự được nâng cao; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được triển khai sâu rộng đã phát huy tính tích cực, tự giác của Nhân dân.

Các đại biểu dự Lễ ra mắt mô hình

Theo số liệu thống kê xã Dân Lực có dân số 8.230, trong đó số công dân độ tuổi từ 10 đến 18 tuổi trên 700 công dân. Trong đó Trung tâm GDNN&GDTX có khoảng 1.050 học sinh có độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi đóng trên địa bàn. Thời gian gần đây tình hình đối tượng trẻ em, người chưa thành niên làm trái pháp luật hoặc có nhiều nguy cơ tiềm ẩn vi phạm pháp luật. 

Trước tình hình đó, Công an xã Dân Lực đã tham mưu cho Cấp uỷ, Chính quyền ra mắt mô hình "Tuyên truyền công tác phòng ngừa trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật gắn với ứng dụng tiện ích VneID". Mục tiêu của mô hình này là nhằm: Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, các tổ chức đoàn thể và các cơ quan, đơn vị, trong đó lực lượng Công an, dân quân tự vệ, tổ bảo vệ dân phố, đoàn thanh niên đóng vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT. Đồng thời, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng các mô hình tự phòng, tự quản về ANTT, cảm hóa, giáo dục, quản lý người lầm lỗi tại địa bàn dân cư. Chú trọng và đề cao vai trò, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp Nhân dân; hướng dẫn quần chúng nhân dân sử dụng tiện ích của ứng dụng VneID, mạng xã hội.... trong công tác nắm tình hình, phối hợp quản lý, giáo dục, phòng ngừa học sinh, trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật. 

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

Để mô hình phát huy hiệu quả tích cực, Ban Chỉ đạo ANTT xã Dân Lực đã thành lập Tổ mô hình tại các thôn, trường học để tăng cường công tác tuyên truyền hướng các kỹ năng tự phòng chống, tự bảo vệ của trẻ em; tuyên truyền các tiện tích của ứng dụng VneID trong chia sẻ, kết nối thông tin, đồng thời hướng dẫn, sử dụng tiện ích “Tin báo” của ứng dụng VNeID để tố giác, báo tin cho lực lượng Công an khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của trẻ em, người chưa thành niên và các hành vi xâm hại trẻ em, người chưa thành niên.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt, Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, và công tác tham mưu của lực lượng Công an trong công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ ra mắt Mô hình bảo đảm các nội dung, trang trọng. Đồng thời nhấn mạnh việc thành lập mô hình "Tuyên truyền công tác phòng ngừa trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật gắn với ứng dụng tiện ích VneID" là rất thiết thực và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Ra mắt mô hình "Tuyên truyền công tác phòng ngừa trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật gắn với ứng dụng tiện ích VneID"

Tuy nhiên để mô hình hoạt động thực sự phát huy hiệu quả, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu Ban Chỉ đạo ANTT xã Dân Lực cần xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp, đa dạng hình thức tuyên truyền, để mỗi gia đình phải có trách nhiệm quan tâm giáo dục đạo đức, văn hóa, lối sống cho các em ngay từ khi còn nhỏ để các em có kiến thức, và nhận thức đúng đắn và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Trong đó, vai trò tham mưu nòng cốt của lực lượng Công an và sự vào cuộc của các ban, ngành đoàn thể, nhà trường trên địa bàn rất quan trọng, nhất là công tác phối hợp giữa lực lượng Công an, nhà trường và gia đình, qua đó  phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác quản lý, giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến trẻ vị thành niên.

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân tăng cường sử dụng các tiện ích của VNeID để báo tin cho lực lượng Công an, khai thác thông tin tuyên truyền, tra cứu đối tượng. Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình cần xây dựng chế độ giao ban định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất để kịp thời trao đổi, nắm bắt thông tin tình hình tư tưởng, các dấu hiệu vi phạm của trẻ em, người chưa thành niên, từ đó kịp thời giáo dục, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.../.

Tác giả: Phạm Hoà
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu