Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: Tập huấn công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2020

Sáng 09/11/2020, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đã tổ chức lớp tập huấn công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH cho Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2020 đối với 324 CBCS Công an xã, phường, thị trấn thuộc Công an TP.Thanh Hoá, TP.Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn và Công an các huyện Như Xuân, Như Thanh, Hoằng Hoá, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hà Trung, Thọ Xuân, Quan Hoá. Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng…

Theo kế hoạch, trong thời gian 3 ngày tham gia lớp tập huấn (9/11 – 11/11) các học viên sẽ được tập huấn 3 chuyên đề chính: Tổng quan về công tác PCCC và CNCH; Công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; Các nội dung cơ bản về công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Đồng thời, các học viên còn được tham gia thực hành công tác PCCC và CNCH; hướng dẫn thực hành sử dụng một số phương tiện PCCC, CNCH ban đầu…

Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng

Lớp tập huấn công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH cho Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh thuộc Dự án “Nâng cao năng lực PCCC và CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC”năm 2020, qua đó góp phần nâng cao kiến thức, năng lực quản lý nhà nước và công tác tuyên tryền PCCC và CNCH cho cán bộ chiến sỹ thuộc các đơn vị Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của bản thân từng CBCS trong xây dựng phong trào toàn dân PCCC, phát huy triệt để phương châm bốn tại chỗ trong công tác PCCC và CNCH.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại lễ khai giảng, Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Việc bổ sung, nâng cao kiến thức, năng lực quản lý nhà nước và tuyên truyền PCCC và CNCH cho cán bộ chiến sỹ thuộc các đơn vị Công an cấp xã là rất quan trọng đối với công tác PCCC và CNCH ngay từ cơ sở. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cán bộ học viên nêu cao trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội các kiến thức mới, linh hoạt, sáng tạo lồng ghép với kinh nghiệm thực tiễn để phát huy hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH ở địa phương trong tình hình mới.

Tiếp đó, từ ngày 12/11 – 14/11/2020, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ tiếp tục tổ chức lớp tập huấn thứ 2 cho 298 CBCS là Công an xã, phường, thị trấn thuộc Công an thị xã Bỉm Sơn và Công an các huyện Đông Sơn, Quảng Xương, Nông Cống, Vĩnh Lộc, Thiệu Hoá, Yên Định, Thường Xuân, Triệu Sơn, Thạch Thành, Ngọc Lặc, Cẩm Thuỷ, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Mường Lát./.

Tác giả: Minh Phương