A- A A+ |

Ban chỉ đạo 138 tỉnh: Tổ chức tập huấn Ban chỉ đạo ANTT xã, phường, thị trấn năm 2020

Sáng 23/6/2020, Ban chỉ đạo 138 tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn Ban chỉ đạo ANTT xã phường thị trấn năm 2020 lần thứ nhất cho 555 đồng chí là Chủ tịch UBND, Chủ tịch MTTQ, Chủ tịch Hội nông dân xã, phường, thị trấn của 10 đơn vị gồm: TP.Thanh Hóa, TP. Sầm Sơn, TX. Nghị Sơn, huyện Cẩm Thủy, Lang Chánh, Như Thanh, Như Xuân, Quan Hóa, Quan Sơn, Thạch Thành. Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo lễ khai giảng…

Lớp tập huấn diễn ra trong 4 ngày (từ 22 đến 26/6) với 4 chuyên đề chính là: Chuyên đề công tác an ninh; chuyên đề phòng, chống tội phạm; chuyên đề quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội và chuyên đề xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thông qua đó nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng Ban chỉ đạo ANTT tại cơ sở. Phấn đấu hàng năm có từ 75% trở lên khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

   Toàn cảnh lễ khai giảng lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại lễ khai giảng, Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Việc tiếp tục bổ sung nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, công tác chỉ đạo, nội dung, biện pháp nắm tình hình ANTT và giải quyết các vụ việc tại cơ sở cho các thành viên Ban Chỉ đạo ANTT xã, phường, thị trấn là rất quan trọng đối với công tác đảm bảo ANTT từ cơ sở. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cán bộ học viên nêu cao trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội các kiến thức mới, linh hoạt, sáng tạo lồng ghép với kinh nghiệm thực tiễn để phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở./.


Tác giả: Minh Phương
Tin liên quan