Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban 6 tháng đầu năm 2020

Sáng 31/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban 6 tháng đầu năm 2020 bằng hình thức trực tuyến với 64 điểm cầu trong cả nước. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị…

Trong 6 tháng đầu năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các địa phương và sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân đã phối hợp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết quan trọng về công tác phối hợp giữa hai Bộ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ; phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19. Công tác phối hợp giữa hai lực lượng đã góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Hội nghị thống nhất xác định, tiếp tục chủ động phối hợp nắm, trao đổi, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các địa phương về chủ trương, biện pháp, đối sách phù hợp trong công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương, trọng tâm là đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện trong năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020; phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, chiến lược, phức tạp về an ninh, trật tự; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của tội phạm; đồng thời phối hợp có hiệu quả trong công tác xây dựng, tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quốc phòng, an ninh...

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa

 

Tham gia tham luận tại hội nghị, đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa kiến nghị trong thời gian tới, hai lực lượng cần tiếp tục quán triệt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP và các văn bản của Đảng, Chính phủ về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự ATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới; rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch phối hợp bảo vệ mục tiêu, bảo vệ sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương theo đúng chức năng, nhiệm vụ, sát thực tế địa bàn và nhiệm vụ của địa phương, nhất là tại những địa bàn trọng điểm, nơi diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng; đồng thời tiếp tục duy trì công tác phối hợp phòng, chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19./.

Tác giả: Huy Hoàng
Tin liên quan