A- A A+ |

Công an các huyện triển khai Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn” năm 2019

Thực hiện Đề án của UBND tỉnh về “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, trong các ngày từ 7-11/11/2019  Công an các huyện Yên Định, Hà Trung, Hậu Lộc, Thọ Xuân, Thường Xuân đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức triển khai đợt 1 thực hiện Đề án …

Tại Yên Định: Căn cứ tình hình thực tiễn và chỉ tiêu được giao trong năm 2019 Công an huyện Yên Định sẽ điều động, bố trí 34 CBCS Công an chính quy đến đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn tại 6 đơn vị gồm: Thị trấn Nông trường Thống Nhất, các xã Định Liên, Quý Lộc, Yên Tâm, Yên Ninh và thị trấn Quán Lào. Trong đó, đợt 1 sẽ điều động, bố trí 17 đồng chí tại 3 địa bàn gồm: Thị trấn Nông trường Thống Nhất 9 đồng chí; xã Định Liên và xã Quý Lộc mỗi đơn vị 4 đồng chí. Đợt 2 sẽ điều động 17 đồng chí đến đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại xã Yên Tâm, Yên Ninh và thị trấn Quán Lào.

 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng Công an xã chính quy hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chủ tịch UBND huyện Yên Định đã chỉ đạo các phòng ban liên quan phối hợp với cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn tiến hành sắp xếp, cải tạo sửa chữa phòng làm việc và tận dụng các cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của các xã, thị trấn, nhà văn hoá của thôn, bản, khu phố dôi dư để bố trí nơi làm việc, sinh hoạt cho lực lượng công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Từng bước cải tạo, mua sắm bổ sung trang thiết bị cần thiết phục vụ các mặt công tác, chiến đấu và XDLL đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở.

 

Công an huyện Yên Định trao quyết định điều động CBCS Công an chính quy 
đến đảm nhiệm các chức danh Công an xã đợt 1/2019

 

Tại huyện Hậu Lộc: Thực hiện nội dung Đề án Công an huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định thành lập BCĐ thực hiện Đề án do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban, Công an huyện là cơ quan thường trực, chủ động phối hợp với các ngành là thành viên BCĐ tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện triển khai Đề án theo các bước, nội dung, quy trình cụ thể theo đúng tiến độ đề ra. 

 

Công an huyện Hậu Lộc trao quyết định điều động CBCS Công an chính quy 
đến đảm nhiệm các chức danh Công an xã đợt 1/2019

 

Theo đó,trong năm 2019, Công an huyện Hậu Lộc  sẽ chuẩn bị lực lượng điều động, bố trí 26 CBCS Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 5 xã, thị trấn. Cụ thể: Đợt 1 điều động 8 CBCS Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 2 xã Tiến Lộc và Cầu Lộc. Đợt 2 điều động 18 CBCS đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 3 xã: Thị Trấn, Phong Lộc và Mỹ Lộc, phương án hoàn thành dự kiến trước 30/12/2019.

 

Tại huyện Hà Trung: Thực hiện Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn” của UBND tỉnh, chiều 7/11/2019, UBND huyện Hà Trung đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện đề án. Đồng thời công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động, bố trí 9 CBCS Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã đợt 1/2019 tại 3 địa bàn gồm:  Hà Long, Hà Vinh và Hà Hải. Được biết, theo lộ trình của đề án, trong năm 2019, huyện Hà trung có 6 xã, thị trấn sẽ bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã gồm Hà Long, Hà Vinh, Hà Hải, Hà Bắc và thị trấn Hà Trung với tổng số 25 CBCS. 

 

Huyện Hà Trung trao Quyết định điều động của Giám đốc cho 9 cán bộ, chiến sỹ đến đảm nhiệm các chức danh Công an xã đợt 1/2019

 

Trong đó, đợt 1 điều động 9 CBCS, đợt 2 điều động 16 CBCS.  Để bố trí sắp xếp đội ngũ công an xã, thị trấn, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp rà soát và xây dựng phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ công an xã, thị trấn hiện nay một cách phù hợp với trình độ đào tạo và vị trí việc làm, bảo đảm chế độ, chính sách của nhà nước, nhất là đối với các đồng chí là trưởng Công an xã, thị trấn là công chức xã.

Đối với lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh  Công an xã, trước mắt cần tạo điều kiện thuận lợi về nơi làm việc, sinh hoạt, trang thiết bị làm việc đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác giữ gìn ANTT không để gián đoạn và ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung.

 

Tại huyện Thọ Xuân: Chiều 8/11, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn” năm 2019

Tại hội nghị, thừa uỷ quyền của Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an huyện Thọ Xuân đã công bố và trao quyết định điều động 12 cán bộ, chiến sĩ đến đảm nhận chức danh công an xã đợt 1/2019 tại 2 địa bàn thị trấn Lam Sơn 8 đồng chí và xã Nam Giang 4 đồng chí.

 

Huyện Thọ Xuân bố trí 12 cán bộ, chiến sĩ về 2 địa bàn là Thị trấn Lam Sơn và xã Nam Giang

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân nhấn mạnh: Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án, trước mắt các cấp các ngành và các đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất về nhận thức, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cán bộ, chiến sỹ lực lượng công an trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn; động viên đội ngũ cán bộ công an xã, thị trấn bán chuyên trách khi không tham gia nhiệm vụ sau khi thực hiện đề án; tổ chức rà soát, xây dựng phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ Trưởng công an xã, thị trấn dôi dư sau khi thực hiện đề án sang vị trí công tác mới đảm bảo phù hợp với chuyên môn theo quy định. Bố trí các điều kiện, nơi làm việc, trang thiết bị phương tiện và tiếp nhận, bàn giao công việc để lực lượng Công an chính quy sớm ổn định làm việc.

 

Riêng đối với đội ngũ cán bộ công an chính quy được bố trí đảm nhiệm các chức danh công an xã đợt I tại xã Nam Giang và Thị trấn Lam Sơn cần phải nỗ lực khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao nghiệp vụ, chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền để nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh trật tự địa phương; luôn phải gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp về người Công an trong lòng nhân dân.

 

Tại huyện Thường Xuân: Là huyện miền núi còn nhiều khó khăn, trong năm 2019 thực hiện Đề án của UBND tỉnh về “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn” huyện Thường Xuân có 4 xã, thị trấn sẽ bố trí, điều động công an chính quy đảm nhận chức danh công an xã gồm: Lương Sơn, Luận Thành, Vạn Xuân và thị trấn Thường Xuân với tổng số 25 CBCS.

 

Huyện Thường Xuân có 12 cán bộ, chiến sỹ xuống đảm nhiệm các chức danh 
công an xã tại Lương Sơn, Luận Thành và Vạn Xuân

 

Căn cứ lộ trình thực hiện Đề án, ngày 11/11 UBND huyện Thường Xuân đã tổ chức hội nghị triển khai Đề án và công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động, bố trí  12 cán bộ, chiến sỹ đảm nhiệm các chức danh công an xã đợt 1/2019  tại 3 đơn vị gồm Lương Sơn, Luận Thành và Vạn Xuân mỗi đơn vị 4 đồng chí./.


Tác giả: Sơn Hà, Huy Hoàng, Văn Thiện
Tin liên quan