A- A A+ |

Công an tỉnh Thanh Hóa: Khai giảng lớp bồi dưỡng cho 406 cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn đợt 2 năm 2019

Sáng 26/11, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khai giảng lớp bồi dưỡng cho 406 cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn đợt 2 năm 2019. Đại tá Đào Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ.…

Tại lễ khai giảng, sau khi nghe công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng, trong thời gian 15 ngày (từ 26/11 – 12/12/2019) các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu chuyên sâu các chuyên đề nghiệp vụ liên quan đến các mặt công tác công an. Qua đó, từng bước trang bị, cập nhật, bổ sung kiến thức nghiệp vụ quản lý Nhà nước về ANTT ở địa bàn cơ sở; kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và một số kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn công tác cho lực lượng công an chính quy bố trí đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn, đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo ANTT ở địa bàn cơ sở trong tỉnh.

Đây là lớp thứ 2 trong 3 lớp bồi dưỡng cho CBCS Công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã, thị trấn năm 2019 do Công an tỉnh tổ chức.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

 

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Đại  tá Đào Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã thông tin một số tình hình liên quan đến Đề án chính quy hóa lực lượng công an xã và một số chế độ, chính sách liên quan đến việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Việc bố trí công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã, thị trấn là đòi hỏi cấp thiết hiện nay. Do đó, việc mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho CBCS công an chính quy trước khi được bổ nhiệm và tăng cường đảm nhận các chức danh công an xã, thị trấn là cần thiết và có ý nghĩa rất quan trọng.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan cần tạo điều kiện tốt nhất cho lớp học, để các học viên yên tâm học tập đạt kết quả cao. Đối với các học viên cần phải xác định và có thái độ học tập nghiêm túc, cần cù, sáng tạo trong việc tiếp thu những kiến thức được truyền đạt tại lớp bồi dưỡng để làm hành trang cho mình trước khi về cơ sở đảm nhận các chức danh, vị trí công tác mới./.


Tác giả: Huy Hoàng
Tin liên quan