A- A A+ |

Đảng bộ phòng tham mưu: Tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng 02/6/2020, Đảng bộ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đại tá Đào Đức Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện cấp ủy một số Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã về dự Đại hội

Báo cáo chính trị của Đảng bộ Phòng Tham mưu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể đảng viên, CBCS, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Công an tỉnh, chủ động đề ra những kế hoạch, giải pháp công tác sáng tạo, phù hợp và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nội dung công tác đã đề ra. Dấu ấn trong công tác tham mưu của đơn vị trong thời gian qua chính là các đề án, phương án, kế hoạch công tác mang tầm chiến lược, đem lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, đã tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa ngày càng trong sạch, vững mạnh, được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và các đơn vị Công an trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, đánh giá kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề ra các nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đã thông qua chương trình hành động và Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Đại tá Đào Đức Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ phòng tham mưu, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tá Đào Đức Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của Đảng bộ Phòng Tham mưu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Sau khi phân tích, đánh giá tình hình và chỉ rõ những tồn tại cần khắc phục, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Phòng Tham mưu cần cải tiến, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giữ vững đoàn kết, chủ động, sáng tạo thực hiện tốt các mặt công tác chuyên môn. Trong đó cần chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực dự báo, làm tốt công tác tham mưu để lãnh đạo Công an tỉnh ban hành các kế hoạch, phương án nhằm đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn; tăng cường áp dụng hệ thống công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn nghiệp vụ. Quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo cán bộ, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ làm công tác tham mưu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND, rèn luyện và nâng cao trách nhiệm, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành kỷ luật của Đảng, của lực lượng CAND; xây dựng lực lượng tham mưu trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

 

Ban chấp hành Đảng bộ Phòng tham mưu nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

 

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và đổi mới, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh gồm 7 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết./.


Tác giả: Minh Phương
Tin liên quan