Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, vì nhân dân phục vụ

Ngày 31-10, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính; kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong CAND năm 2019 và quán triệt nội dung cơ bản của nhiệm vụ triển khai xây dựng, áp dung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong CAND.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện các bộ, ngành có liên quan cùng đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an đơn vị, địa phương…


Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.

 

Hội nghị đã nghe Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính trong CAND năm 2019. Đây là năm thứ tư Bộ Công an tổ chức xác định Chỉ số cải cách hành chính trong toàn lực lượng và cũng là năm đầu tiên áo dụng Chỉ số mới thay thế bộ Chỉ số được sử dụng từ năm 2014.

Theo đó, đã tăng từ 83 lên 110 đơn vị, địa phương tham gia xác định Chỉ số cải cách hành chính. Qua áp dụng bộ Chỉ số mới đã khắc phục cơ bản những tồn tại, hạn chế của bộ Chỉ số cũ; các tiêu chí, tiêu chí thành phần được lượng hóa tối đa theo hướng đảm bảo khách quan, tôn trọng thực chất việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại Công an các đơn vị, địa phương.

Kết quả đã ghi nhận những nỗ lực của toàn lực lượng trong cải cách hành chính của Công an các đơn vị, địa phương ở mức cao. Trong đó, 10 địa phương có Chỉ số cải cách hành chính đạt kết quả xuất sắc, 68 đơn vị, địa phương đạt kết quả tốt, 21 đơn vị, địa phương đạt kết quả khá và 11 đơn vị ở mức hoàn thành nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Bộ Công an đã công bố kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân ( bao gồm 6 đơn vị thuộc Bộ và 63 Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).


Đồng chí Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng bằng khen cho các cá nhân.

 

Việc đánh giá mang tính toàn diện trên cả 4 cấp, từ trung ương đến tỉnh, huyện và xã đối với các nhóm thủ tục hành chính có số lượng và tần suất giải quyết lớn, với sự tham gia điều tra xã hội học của gần 2 vạn người dân, tổ chức.

Mức độ hài lòng chung về sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong CAND ở mức cao (86,69%), trong đó có những đơn vị, địa phương như Cục Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Phú Thọ đạt tối đa là 100%...

Kết quả nêu trên cho thấy, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của lực lượng Công an đã cơ bản đáp ứng được mục tiêu đề ra của Chính phủ.

Điều đó cũng cho thấy quyết tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự nỗ lực của Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng lên rõ rệt.

Hội nghị cũng đã được quán triệt những kết quả cơ bản của việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gua TCVN 9001:2008 trong CAND thời gian qua; lý do phải xây dụng, áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015; mục tiêu và những nhiệm vụ trọng tâm của Công an các đơn vị, địa phương trong việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất  lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001: 2015.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính mà Công an các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải gấp rút hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 nói riêng và kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 nói chung.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền cải cách hành chính gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao tặng bằng khen cho các tổ chức, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

Nguồn: cand.com.vn
Tin liên quan