Khai giảng lớp bổ sung kiến thức tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị

Nhằm bồi dưỡng và nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ,chiến sĩ, sáng 15/7/2020, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Học viện ANND tổ chức Lễ khai giảng 2 lớp bổ sung kiến thức tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị cho 240 học viên thuộc lực lượng công an Thanh Hóa. Thiếu tướng Lê Ngọc An, Phó Giám đốc Học viện ANND; Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại lớp học…

Theo kế hoạch, lớp bổ sung kiến thức tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị sẽ diễn ra trong thời gian 15 ngày (từ ngày 15/7). Thông qua lớp bồi dưỡng các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 2 học phần, gồm: Những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vận dụng trong công tác công an; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và nghiệp vụ công tác đảng liên quan đến công tác công an.

Toàn cảnh lễ khai giảng

 

Phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng, Thiếu tướng Lê Ngọc An, Phó Giám đốc Học viện ANND đã khẳng định việc nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ chiến sĩ là hết sức cần thiết nhằm giúp cho các học viên nắm vững tư tưởng, quan điểm lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.

Để lớp học đảm bảo yêu cầu chất lượng đề ra, đồng chí Phó Giám đốc Học viện ANND đề nghị Ban tổ chức lớp học cần làm tốt công tác quản lý học viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đồng chí giảng viên lên lớp và các học viên được học tập, tiếp thu bài giảng, làm bài thu hoạch đạt kết quả cao nhất. Đối với các học viên, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm; chấp hành tốt nội quy, quy định của lớp học; tập trung học tập nâng cao nhận thức chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, Ban Tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra viết bài thu hoạch, đánh giá kết quả học tập và trao chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho các học viên đạt yêu cầu./.

Tác giả: Huy Hoàng
Tin liên quan