Nâng cao hiệu quả công tác PCCC & CNCH ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và ứng phó với biến đổi khí hậu

Sáng 19/11/2019, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo khoa học “Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và ứng phó với biến đổi khí hậu”. Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Bộ Công an chủ trì Hội thảo.
 

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng của Bộ Công an; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân…

Báo cáo đề dẫn Hội thảo nêu rõ: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đã và đang diễn ra trên toàn cầu, tác động trực tiếp, gián tiếp tới tất cả các lĩnh vực của đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội và đặc biệt là lĩnh vực quốc phòng - an ninh của tất cả các quốc gia. Bên cạnh những lợi ích và cơ hội to lớn, cuộc CMCN 4.0 cũng đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội ở Việt Nam.


Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội thảo.

 

Sáng 19/11/2019, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo khoa học “Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và ứng phó với biến đổi khí hậu”. Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Bộ Công an chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng của Bộ Công an; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân…

Báo cáo đề dẫn Hội thảo nêu rõ: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đã và đang diễn ra trên toàn cầu, tác động trực tiếp, gián tiếp tới tất cả các lĩnh vực của đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội và đặc biệt là lĩnh vực quốc phòng - an ninh của tất cả các quốc gia. Bên cạnh những lợi ích và cơ hội to lớn, cuộc CMCN 4.0 cũng đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội ở Việt Nam. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội thảo.

 

Mặt khác, do tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH), ở các tỉnh miền núi, sự thay đổi lượng mưa, nhiệt độ, thiếu nước ở vùng cao, mưa nhiều vào mùa mưa làm tăng hiện tượng lũ quét, trượt, sạt lở đất gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Tác động của BĐKH làm suy giảm quỹ đất, tăng nguy cơ bão, lũ, ngập lụt, nguy cơ cháy, nổ, phá hủy các công trình bảo vệ, cơ sở hạ tầng đặc biệt là ở các khu vực ven biển như: Đê điều bị phá hủy, sập đổ nhà và công trình, rò rỉ hóa chất… gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, tàn phá môi trường. 

Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, các ngành, các cấp, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đã, đang được đẩy mạnh trên nhiều phương diện; việc nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu của cuộc CMCN 4.0 và ứng phó với BĐKH nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm soát cháy, nổ, tai nạn, sự cố đang được quan tâm thực hiện…

Toàn cảnh Hội thảo.

 

Mặt khác, do tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH), ở các tỉnh miền núi, sự thay đổi lượng mưa, nhiệt độ, thiếu nước ở vùng cao, mưa nhiều vào mùa mưa làm tăng hiện tượng lũ quét, trượt, sạt lở đất gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Tác động của BĐKH làm suy giảm quỹ đất, tăng nguy cơ bão, lũ, ngập lụt, nguy cơ cháy, nổ, phá hủy các công trình bảo vệ, cơ sở hạ tầng đặc biệt là ở các khu vực ven biển như: Đê điều bị phá hủy, sập đổ nhà và công trình, rò rỉ hóa chất… gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, tàn phá môi trường. 

Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, các ngành, các cấp, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đã, đang được đẩy mạnh trên nhiều phương diện; việc nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu của cuộc CMCN 4.0 và ứng phó với BĐKH nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm soát cháy, nổ, tai nạn, sự cố đang được quan tâm thực hiện…

Toàn cảnh Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ tính chất, đặc điểm, các dấu hiệu đặc trưng; đánh giá những thời cơ và thách thức, những tác động của cuộc CMCN 4.0 tới công tác PCCC & CNCH ở Việt Nam; những tác động của BĐKH đến công tác PCCC & CNCH ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay; làm rõ thực trạng ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ từ cuộc CMCN 4.0 trong công tác PCCC & CNCH, ứng phó, khắc phục hậu quả BĐKH của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH ở Việt Nam; đưa ra các giải pháp để tận dụng thời cơ, hạn chế những tác động tiêu cực của cuộc CMCN 4.0 trong lĩnh vực PCCC & CNCH; ứng phó và khắc phục hậu quả BĐKH của lực lượng PCCC & CNCH ở Việt Nam…

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh việc cần thiết phải tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác PCCC & CNCH ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0 và ứng phó với BĐKH”; đồng thời đánh giá cao những báo cáo tham luận đã thể hiện rõ sự quan tâm, chia sẻ, trách nhiệm và đóng góp của các cấp lãnh đạo, các nhà khoa học đối với công tác PCCC & CNCH ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0 và ứng phó với BĐKH.


Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu dự Hội thảo.

 

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, thời gian tới, lực lượng Cảnh sát PCCC cần tiếp tục chủ động, nhanh chóng triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; nghiên cứu, tham mưu, đề xuất hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý về công tác PCCC và CNCHC trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0 và ứng phó với BĐKH. Nhanh chóng áp dụng ứng dụng khoa học công nghệ, áp dụng các mô hình trên cơ sở đang sử dụng và trong yêu cầu mới hiện nay; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ PCCC & CNCH đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới…

Nguồn: http://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-luc-luong-cong-an/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-pccc--cnch-o-viet-nam-trong-boi-canh-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-40-va-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-d18-t26782.html