Nhu cầu báo giá vật tư, hóa chất phục vụ khám sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ

Công an Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán mua sắm vật tư, hóa chất phục vụ khám sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Công an Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán mua sắm vật tư, hóa chất phục vụ khám sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ; Công an Thanh Hóa trân trọng đề nghị các đơn vị cung cấp báo giá (Nội dung cụ thể trong tệp đính kèm)

Tác giả: Phòng Hậu cần Công an tỉnh Thanh Hóa
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu