A- A A+ |

Phòng Tổ chức cán bộ: Tổ chức hội nghị biểu dương gương “Người tốt, việc tốt" trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020.

Sáng 16/6/2020, Phòng Tổ chức cán bộ tổ chức hội nghị biểu dương gương “Người tốt, việc tốt" trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020.

Trong 5 năm qua (2015-2020), Phòng Tổ chức cán bộ đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua do Bộ Công an, Đảng uỷ - Giám đốc Công an tỉnh phát động. Phong trào được triển khai sâu rộng đến toàn thể CBCS trong đơn vị với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp cụ thể, thiết thực nâng cao nhận thức, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên CBCS nỗ lực rèn luyện, phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc. 


Nhờ đó, trong 5 năm qua, đơn vị đã tham mưu cho Ban thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo triển khai nhiều vấn đề mới trong công tác tổ chức cán bộ đạt kết quả tốt như: Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đề án 106 của Bộ Công an về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; triển khai quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc sáp nhập Cảnh sát PC&CC Thanh Hóa vào Công an tỉnh; kiện toàn tổ chức Công an tỉnh, Công an cấp huyện và các Phòng theo mô hình tổ chức bộ máy mới theo hướng tinh gọn; tham mưu Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo và Chủ tịch UBND tỉnh ban hành, triển khai thực hiện Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”; thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo Nghị định số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 138-KH/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương với mục tiêu giảm tỷ lệ biên chế Công an cấp phòng xuống 25%, tăng cường biên chế công an cấp huyện, cấp xã, phường, thị trấn lên 75%. Đơn vị đã tham mưu cho Giám đốc chỉ đạo đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực công tác cho CBCS; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm của CBCS. Tổ chức xác minh, giải quyết kịp thời các thông tin, vụ việc liên quan đến CBCS, xử lý nghiêm các trường hợp có sai phạm. Tham mưu giải quyết tốt các hoạt động tình nghĩa, đền ơn đáp nghĩa và chính sách hậu phương CAND...

 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 
"Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2015 - 2020


 

Từ năm 2015 đến nay, Phòng Tổ chức cán bộ có 3 năm (2015, 2016, 2019) được Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu trong phong trào Vì ANTQ cấp cơ sở”. Trong đó có 1 tập thể và 1 cá nhân được vinh danh điển hình tiên tiến; 3 tập thể và 3 cá nhân được biểu dương gương “người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020.

 

Các Đội thuộc Phòng Tổ chức cán bộ ký giao ước và phát động phong trào thi đua 
“Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2020 -2025


 

Tại hội nghị, Phòng Tổ chức cán bộ đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020 – 2025 với các nhiệm vụ trọng tâm là: Tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trong phong trào thi đua “Vì ANTQ” giai đoạn 2020 – 2025; chủ động nắm chắc tình hình cán bộ, tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hoàn thành Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” với đủ lực lượng ở 100% số xã trong năm 2021; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực công tác cho CBCS, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Các Đội công tác đã ký giao ước thi đua, quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo ./.


Tác giả: Sơn Hà
Tin liên quan