A- A A+ |

Thị trấn Nưa, Triệu Sơn: Ra mắt mô hình “Dòng họ Lê Đình tự quản về ANTT”

Ngày 23/6/2020, dòng họ Lê Đình, thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn đã ra mắt mô hình “Dòng họ Lê Đình tự quản về ANTT”…

Dòng họ Lê Đình là dòng họ lâu đời tại làng Cổ Định, nay là khu phố 6, thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các thế hệ dòng họ Lê Đình đã phát huy truyền thống yêu nước, có nhiều đóng góp, cống hiến góp phần vào thắng lợi trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc; xây dựng đất nước và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để tiếp tục duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo ANTT của địa phương, Công an thị trấn Nưa đã phối hợp, hướng dẫn dòng họ Lê Đình xây dựng mô hình “Dòng họ Lê Đình tự quản về ANTT”.

Mục đích của mô hình là nhằm tuyên truyền, vận động 100% các gia đình trong họ Lê Đình ở trong và ngoài thị trấn chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế hoạt động của mô hình nhằm xây dựng dòng họ Lê Đình tại khu phố 6, thị trấn Nưa thành dòng họ văn hóa tự quản về ANTT.

Các Chi trong dòng họ Lê Đình ký cam kết giao ước thi đua

 

Để mô hình “Dòng họ Lê Đình tự quản về ANTT” phát huy hiệu quả tích cực trong công tác đảm bảo ANTT, UBND thị trấn Nưa đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình gồm 11 đồng chí, do đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn làm Trưởng ban, đồng chí Trưởng Công an thị trấn làm Phó Trưởng ban, đại diện mặt trận tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể là thành viên; thành lập Ban chỉ đạo hoạt động mô hình “Dòng họ Lê Đình tự quản về ANTT” do đồng chí Chủ tịch dòng họ làm trưởng ban.

Mô hình ra mắt có đầy đủ quy ước, quy chế hoạt động và ký cam kết giao ước thi đua của các Chi trong dòng họ với các nội dung: Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và các quy ước của dòng họ; tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và địa phương phát động, duy trì các hoạt động xây dựng Nông thôn mới, bảo đảm ANTT tại địa phương; tích cực tham gia phòng ngừa, phát  hiện, tố giác tội phạm; giúp đỡ những người lầm lỗi, vi phạm pháp luật trở thành người có ích cho xã hội; không có thành viên vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội...


Tác giả: Văn Thiện
Tin liên quan