THÔNG BÁO về việc gia hạn đăng ký dự tuyển lao động hợp đồng trong Công an Thanh Hóa

 

Tác giả: CÔNG AN TỈNH THANH HÓA
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu