A- A A+ |

Bộ trưởng Nội vụ: Còn nhiều sai phạm bổ nhiệm người nhà, người thân

Sau phiên chất vấn Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, từ 10 giờ 45 phút đến hết ngày 7/11, Quốc hội sẽ chất vấn Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân về nhiều vấn đề nóng được quan tâm trong thời gian qua.


Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân

 

Nội dung chất vấn Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân xoay quanh việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; sắp xếp cán bộ, công chức sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Cùng với đó, Quốc hội cũng chất vấn về công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, bồi dưỡng, đào tạo, thi nâng ngạch, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và viên chức; công tác đánh giá, xử lý vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tư lệnh các ngành Tư pháp, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Công an sẽ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Cùng với đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm của Chính phủ. Các Bộ trưởng, Trưởng ngành tiếp tục trả lời chất vấn và giải trình làm rõ thêm những nội dung thuộc nhóm vấn đề thứ ba này.

Trước phiên chất vấn, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã báo cáo Quốc hội một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nội vụ tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Tư lệnh ngành nội vụ cho biết, ở cấp tỉnh thời gian qua đã thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ liên thông (Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính; Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng); thí điểm hợp nhất cơ quan chuyên môn với các tổ chức tham mưu, giúp việc của đảng có chức năng, nhiệm vụ tương đồng: Hợp nhất Ban Tổ chức tỉnh ủy với Sở Nội vụ, hợp nhất Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh: 01 địa phương;

Cùng với đó, cấp tỉnh cũng thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại 11 địa phương; thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội với Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tại 2 địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hóa.

Bộ trưởng Tân cho biết, tính đến này 30/9/2019, tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của Bộ, ngành, địa phương, biên chế công chức của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, biên chế của các Hội có tính chất đặc thù và biên chế công chức dự phòng năm 2020 là 253.517 biên chế, giảm 8,68% so với số biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện được giao năm 2015.

Bổ nhiệm người nhà người thân

Về công tác bổ nhiệm, theo Bộ trưởng Nội vụ, vẫn còn những sai phạm trong công tác bổ nhiệm cán bộ, như bổ nhiệm chưa đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện; bổ nhiệm quá số lượng quy định; chưa đáp ứng về trình tự, thủ tục bổ nhiệm; bổ nhiệm người nhà người thân.

Qua thanh tra đã phát hiện hiện những thiếu sót, sai phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tổ chức cán bộ của các Bộ, ngành, địa phương, như tuyển dụng công chức, viên chức còn có nơi thông báo công khai không bảo đảm quy định, quy định bằng cấp chuyên môn không phù hợp với vị trí dự tuyển; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý không đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/9/2019, Thanh tra Bộ Nội vụ đã kiến nghị các bộ, ngành, địa phương thu hồi 21 trường hợp bổ nhiệm và 233 trường hợp tuyển dụng không đúng quy định.


Nguồn: https://www.tienphong.vn
Tin liên quan