Công an Thanh Hóa nỗ lực xây dựng mạng lưới  cung cấp thông tin trên môi trường mạng

Công an Thanh Hóa nỗ lực xây dựng mạng lưới  cung cấp thông tin trên môi trường mạng

Từ ngày 15/11/2023, Thông tư 45 của Bộ Công an quy định về cung cấp thông tin của lực lượng Công an nhân dân trên môi trường mạng chính thức có hiệu lực. Đây là văn bản quan trọng nhằm chuẩn hóa các thông tin được cung cấp, nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động cung cấp thông tin và tạo điều kiện ...
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu