Công an Thanh Hóa: Triển khai các Thông tư, Đề án về công tác nghiệp vụ cơ bản và ứng dụng khoa học – công nghệ

Sáng 4/10, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 15, Thông tư 16 của Bộ trưởng Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân và 2 Đề án của Công an tỉnh về “Nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của Công an tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2019-2024” và Đề án “Ứng dụng và phát triển khoa học – công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác giai đoạn 2019 – 2021, tầm nhìn đến năm 2030”. Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa dự và chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; lãnh đạo công an và đội trưởng đội nghiệp vụ công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

 

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến, quán triệt và triển khai một số nội dung trọng tâm, các điểm mới, sửa đổi, bổ sung trong Thông tư 15, Thông tư 16 của Bộ Công an quy định về công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân và  2 Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của Công an tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2019-2024”, Đề án “Ứng dụng và phát triển khoa học – công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác giai đoạn 2019 – 2021, tầm nhìn đến năm 2030” của Công an tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung trên, các đơn vị công an trong tỉnh sẽ tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp để thực hiện hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản; huy động tối đa mọi nguồn lực cho việc ứng dụng, phát triển khoa học – công nghệ trên cơ sở phù hợp tình hình thực tế, có kế thừa, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; chủ động quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả hạ tầng, trang thiết bị khoa học – công nghệ đã được đầu tư; chú trọng phát huy nguồn lực để nghiên cứu, ứng dụng, phát triển các sản phẩm khoa học – công nghệ mang tính đặc thù của ngành.

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Dưới sự điều hành của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, các đại biểu đã tập trung thảo luận và có nhiều ý kiến quan trọng nhằm trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các biện pháp để triển khai thực hiện các Thông tư, Đề án đạt kết quả cao nhất.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định những nội dung tập huấn là rất quan trọng, do đó công an các đơn vị, địa phương cần nghiêm túc tiếp thu và tổ chức quán triệt cho lãnh đạo, chỉ huy, CBCS nhận thức sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của các Thông tư của Bộ Công an, các Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của Công an tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2019-2024”,  "Ứng dụng và phát triển khoa học – công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác giai đoạn 2019 – 2021, tầm nhìn đến năm 2030” của Công an tỉnh; xác định rõ đây là những công việc trọng tâm để làm chuyển biến chất lượng công tác của toàn lực lượng Công an Thanh Hóa, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

 

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị

 

Đối với các Thông tư và Đề án nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, sau hội nghị này, các đồng chí Phó Giám đốc sẽ trực tiếp chỉ đạo các bộ phận chức năng xây dựng tài liệu, chương trình, kế hoạch tổ chức tập huấn và huy động lực lượng, phương tiện, biện pháp thực hiện hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản và công tác hồ sơ nghiệp vụ cho CBCS theo các hệ lực lượng được phân công phụ trách; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác hồ sơ nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh, xử lý sai phạm; các đơn vị lựa chọn cán bộ có trình độ, kinh nghiệm thực tiễn làm công tác nghiệp vụ cơ bản để tham mưu giúp cấp ủy, lãnh đạo đơn vị triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác hồ sơ nghiệp vụ.

Đối với Đề án “Ứng dụng và phát triển khoa học – công nghệ”, các đơn vị cần huy động tối đa mọi nguồn lực cho việc ứng dụng, phát triển khoa học – công nghệ trên cơ sở phù hợp tình hình thực tế; chủ động quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả hạ tầng, trang thiết bị khoa học – công nghệ đã được đầu tư; chú trọng phát huy nguồn lực để nghiên cứu, ứng dụng, phát triển các sản phẩm khoa học – công nghệ mang tính đặc thù của ngành; rà soát, đề xuất Giám đốc sắp xếp, bố trí cán bộ có trình độ, năng lực về khoa học – công nghệ trực tiếp làm công tác ứng dụng và phát triển khoa học – công nghệ tại đơn vị để phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ phải theo hướng tiếp cận công nghệ 4.0, ưu tiên lĩnh vực kỹ thuật số, lựa chọn các công nghệ tiên tiến, hiện đại, đảm bảo đồng bộ, liên thông, liên kết, có tính mở, sẵn sàng tích hợp các hệ thống và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, phục vụ hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT của lực lượng công an…

 

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Công an nhân dân

 

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Công an nhân dân (Luật An ninh mạng, Luật Quốc phòng); Thông tư số 17/2019/TT-BCA; tập huấn công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho CBCS.

Tác giả: Đình Hợp
Tin liên quan