Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân thị xã Nghi Sơn

Chiều 30/3, Công an thị xã Nghi Sơn và Ban vận động thành lập Hội Cựu CAND thị xã Nghi Sơn đã trọng thể tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu CAND thị xã Nghi Sơn nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu CAND cấp huyện, thị xã, thành phố.

Tham dự Đại hội có đồng chí Tống Xuân Giáp, Ủy viên BCH Hội Cựu Công an Trung ương, Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh Thanh Hóa; đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy thị xã Nghi Sơn, các đồng chí đại diện HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị xã; tập thể lãnh đạo, chỉ huy Công an thị xã, Công an các xã, phường và 51 đại biểu là thành viên Câu lạc bộ Công an hưu trí thị xã Nghi Sơn đại diện cho hàng trăm cán bộ Công an hưu trí trên địa bàn thị xã.

 
Đồng chí Tống Xuân Giáp, Ủy viên BCH Hội Cựu Công an Trung ương, Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Đại hội

Thực hiện Kế hoạch số 445/KH-CAT-PX01 ngày 13/11/2023 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thành lập Hội Cựu CAND tỉnh và Hội Cựu CAND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Công an thị xã Nghi Sơn đã chỉ đạo, phối hợp Câu lạc bộ Công an hưu trí thị xã Nghi Sơn tiến hành các trình tự, thủ tục để triển khai thành lập Hội theo quy định. Trên cơ sở đề nghị của Câu lạc bộ Công an hưu trí, ngày 27/02/2024 Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn đã ký Quyết định số 1522/QĐ-UBND về việc công nhận Ban Vận động thành lập Hội Cựu CAND thị xã Nghi Sơn.

Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy thị xã Nghi Sơn phát biểu tại Đại hội

Sau khi thành lập, Ban Vận động đã phối hợp chặt chẽ với Công an thị xã và các cơ quan chức năng của thị xã để hoàn thiện hồ sơ đề nghị Sở Nội vụ thẩm định, trình Chỉ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định cho phép thành lập Hội. Ngày 22/3/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1121/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Cựu CAND thị xã Nghi Sơn.

Các đại biểu tham dự tại Đại hội 

Theo đó, Hội Cựu CAND thị xã Nghi Sơn là tổ chức xã hội tự nguyện của các thế hệ Cựu CAND hiện cư trú trên địa bàn thị xã Nghi Sơn; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hội Cựu CAND Việt Nam; tuân thủ quy định của pháp luật; chịu sự quản lý nhà nước của UBND thị xã Nghi Sơn, Công an thị xã Nghi Sơn và các sở, ngành có liên quan về lĩnh vực hoạt động của Hội; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; Hội tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Mục đích của việc thành lập Hội là nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên là cựu Công an nhân dân để động viên, chăm lo giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Qua đó phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND Việt Nam, từ đó xây dựng tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Ban Chấp hành Hội Cựu CAND thị xã Nghi Sơn ra mắt Đại hội

Tại Đại hội, sau phần diễn văn khai mạc và công bố trao Quyết định của UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Cựu CAND thị xã Nghi Sơn, các đại biểu đã được nghe báo cáo khái quát quá trình thành lập và phương hướng hoạt động của Hội Cựu CAND thị xã Nghi Sơn nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Với tinh thần dân chủ, thống nhất, đoàn kết, Đại hội đã tập trung thảo luận, biểu quyết và thống nhất thông qua phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029; bầu Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí. Đồng chí Đại tá Mai Văn Muôn, nguyên Trưởng Công an thị xã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Cựu CAND thị xã Nghi Sơn, nhiệm kỳ 2024 - 2029./.

Tác giả: Sơn Hà
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu