Tuyên truyền kỹ năng PCCC và CNCH tại Trường Tiểu học Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hoá

Ngày 31/01/2024, Công an huyện Hoằng Hoá phối hợp với Trường tiểu học Hoằng Lưu tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ  hơn 500 học sinh, thầy cô giáo…

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đã được trang bị những kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và CNCH; biện pháp phòng cháy, phương pháp chữa cháy; quy trình cứu chữa một vụ cháy; kỹ năng thoát nạn khi có cháy xảy ra; phương pháp, biện pháp di chuyển người bị nạn; các tính năng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, cách thức sử dụng một số phương tiện phòng cháy chữa cháy cơ bản... đồng thời được thực hành sử dụng bình bột chữa cháy đối với các tình huống cháy thông thường.

Công an huyện Hoằng Hoá hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy cho giáo viên và các em học sinh

Buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức và hành động của Ban Giám hiệu nhà trường, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng cơ bản và các thao tác sử dụng trang thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy; chủ động các biện pháp phòng ngừa không để xảy ra cháy nổ; nắm bắt những kỹ năng thoát nạn; xử lý tốt các tình huống cháy, nổ tại nhà trường góp phần hạn chế đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây ra./.

Tác giả: Phạm Hoà
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu