Trường THPT Hậu Lộc 2: Ra mắt mô hình “Trường văn hóa, an toàn về ANTT”

Sáng 14/10/2019, tại Trường THPT Hậu Lộc 2, Ban chỉ đạo xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Hậu Lộc tổ chức Lễ ra mắt mô hình điểm “Trường văn hóa, an toàn về ANTT”.

Mục đích của việc xây dựng mô hình này là nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và các tầng lớp nhân dân xung quanh khu vực Trường THPT Hậu Lộc 2 trong việc xây dựng văn hóa học đường, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và chất lượng đào tạo của nhà trường, đến tình hình ANTT chung của địa bàn.

 

Lễ ra mắt mô hình “Trường văn hóa, an toàn về ANTT” tại trường THPT Hậu Lộc 2

 

Để xây dựng mô hình đạt hiệu quả cao, Ban Giám hiệu nhà trường đã ban hành nghị quyết và nội quy, quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động của Ban Giám hiệu nhà trường trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện mô hình. Theo đó nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình “Trường văn hóa, an toàn về ANTT” do Hiệu trưởng nhà trường làm trưởng ban. Đồng thời thành lập các tổ “học sinh tự quản” ở các lớp học và “ban nề nếp” do Ban chấp hành đoàn trường trực tiếp chỉ đạo và tổ chức hoạt động có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy định của nhà trường đối với học sinh. Đồng thời đôn đốc, nhắc nhở học sinh thực hiện nếp sống văn hóa, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải các vấn đề về ANTT.

Bên cạnh đó, nhà trường còn thành lập “CLB thanh niên xung kích đảm bảo trật tự ATGT” và phát động phong trào “3 không, 3 giữ” gồm: không có tội phạm, không có tệ nạn xã hội, không vi phạm quy định nếp sống văn hóa; giữ người, giữ tài sản, giữ tình thương, với tiêu chí là không để giáo viên, công nhân viên chức, học sinh vi phạm pháp luật, không tham gia tội phạm, tệ nạn cờ bạc, ma túy… Thông qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh trong việc giáo dục, quản lý con em mình. Đồng thời huy động sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương và lực lượng Công an các cấp trong việc giáo dục, quản lý, bảo vệ thế hệ tương lai của đất nước; nâng cao hơn nữa chất lượng việc tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ANTT của giáo viên và cán bộ, nhân viên, học sinh nhà trường./.

Tác giả: Sơn Hà
Tin liên quan